Hållbarhet & MiljöChecken

Elitdressyren på Djursholm vill vara en hållbar arrangör och tävlingsplats!
Hållbarhet är viktigt för oss på Djursholms Ridklubb och vi jobbar hela tiden aktivt med att förbättra oss i det avseendet. Största delen av hållbarhetsarbetet äger rum på och kring Djursholms ridanläggning i Gärdestorp i samverkan med Djursholms Ridskola, vilket är helt naturligt eftersom största delen av verksamheten bedrivs där och d flesta av våra medlemmar är ridande på Djursholms Ridskola.

Lär mer om hållbarhetsarbetet och våra fokusområden på Djursholms Ridklubb i samverkan med Djursholms Ridskola.

År 2013 vann Elitdressyren på Djursholm Lövsta Future Challenge ”Miljöutmaning” för vårt arbete ”Välj Klimatsmart” och vi har fortsatt med vårt hållbarhetsarbete på olika sätt sedan dess. Vi värnar om att våra sponsorer och partners jobbar aktivt med hållbarhet och vi är glada att kunna erbjuda linströ från EQUCibus på uppstallningen.

Sedan 2022 är våra tävlingar miljömärkta och vi arbetar aktivt med MiljöChecken.

“Vi är många som måste arbeta tillsammans och göra en insats för att vi ska nå de gemensamma miljömålen, även i stallet. Alla val och beslut vi tar idag skapar förutsättningar för nästa generation, två- och fyrbenta. Det är en möjlighet vi måste ta vara på! ”

MiljöChecken

Vi är stolta över att vara en miljömärkt tävling och vi jobbar aktivt med att uppfylla MiljöChecken.

MiljöChecken som är en miljömärkning för tävlingsarrangörer framtagen av Svenska Ridsportförbundet i samarbete med vår partner Lövsta Future Challenge.

Miljömärkta tävlingar markeras i Tävlingsdatabasen (TDB) med en fyrklöver och MiljöChecken når genom TDB runt 450 arrangörer. Den som söker efter tävlingar i TDB ser alltså tydligt vilka arrangörer som arbetar aktivt med MiljöChecken.

Varje år delar Lövsta Future Challenge ut ett Hållbarhetspris för att uppmuntra och lyfta fram goda initiativ och förtjänstfulla insatser för hållbarhet inom hästnäring och ridsport.

Inom Djursholms Ridklubb arbetar vi aktivt med hållbarhet. Största delen av det arbetet äger rum på och kring Djursholms ridanläggning där de flesta av våra medlemmar vistas.

MiljöChecken innehåller en checklista med råd om hur man som tävlingsarrangör kan tänka och agera mer hållbart. Tipsen innehåller allt från enklare råd till mer omfattande insatser.

Vårt hållbarhetsarbete

Sedan drygt 20 år ordnar Djursholms Ridklubb bl.a. regelbundet aktiviteter som klädbytar-/klädfyndardagar och vi är noggranna med återvinning och sopsortering. Vi har ett inarbetat återvinningssystem sedan drygt 10 år tillbaka! Vi sorterar avfall i tydligt uppmärkta kärl och pantstationer. I cafeterian har vi ett platsbyggt och tydligt uppmärkt system för avfall.

Ridklubben och ridskolan har en fin tradition av att återbruka utrustning och material, lappa och laga. Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter och vill minska användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet. Vi väljer produkter med bra miljömärkning och övergår till LED-belysning. Våra toaletter, allmänna utrymmen och spolspilta har rörelsestyrd belysning, vi har även möjlighet att tända sektioner i stallarna och ridhuset. Tack vare takfönstren har vi gott om dagsljus i våra luftiga stallar.

Hälsa och välbefinnande är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Hos oss ska man må bra och trivas. Ridskoleverksamheten bidrar till samhällets sociala hållbarhet på många sätt. Vi uppmuntrar till en hållbar livsstil – rörelse och fysisk aktivitet är en viktig del. Vi erbjuder fysträning som komplement till ridningen för hållbara och starka ryttare och vi har vegoalternativ i vår cafeteria.

Djursholms Ridklubb arbetar aktivt med inkludering och trygghetsarbete. Vi uppmuntrar alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. Vi erbjuder pararidning och vill bidra till ett ökat välmående genom kontakt, samvaro och gemenskap med våra hästar. Till oss är alla välkomna!