Årsmöte 2023

av | 7 januari, 2023 | Ridklubben, Styrelsen

Årsmötet äger rum söndagen den 19 februari kl. 10.00 och genomförs i cafeterian på ridanläggningen. En Teams-länk kommer att finnas tillgänglig för de föranmälda medlemmar som önskar att delta digitalt, mer information kommer.

Kallelse och dagordning kommer att publiceras på DRK:s nya hemsida https://djursholmsridklubb.se och via DRK:s sociala mediekanaler samt på ridklubbens anslagstavla i stallet, senast 10 dagar före årsmötet.

  • Förslag till motion från enskild medlem att upptas till beslut/diskussion på årsmötet ska tillställas styrelsen skriftligen senast tre veckor före årsmötet. Maila gärna till info@djursholmsridklubb.se.
  • Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande publiceras på hemsidan en vecka innan årsmötet.
  • På programmet står även utdelning av förtjänsttecken, avtackning av avgående ledamöter samt andra uppmärksammande av särskilda insatser under år 2022.

All information och handlingar till årsmötet

Klubben bjuder anmälda medlemmar på kaffe/te och smörgås. Detaljer om anmälan sker via ordinarie kallelse.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Fler nyheter

Fler nyheter från Djursholms Ridklubb