Valberedning och styrelsearbete

Valberedningen i DRK ansvarar för att inför varje årsmöte rekrytera nya krafter till styrelsen.

Vill du vara med och leda och utveckla Djursholms Ridklubb? Det är ett roligt och engagerande uppdrag i en mycket spännande fas i klubbens utveckling. Parallellt med att utveckla verksamheten i den nya fina anläggningen är det stort fokus på värdegrundsarbetet, tävlingsverksamheten och gemenskapen i klubben.

Utöver styrelsearbete finns möjligheter att engagera sig i någon av de projektgrupper som är underställda styrelsen och som jobbar med såväl löpande arbete som utveckling.

Läs mer om de olika projekt- och arbetsgrupperna

Vi vill gärna komma i kontakt med dig som vill vara med och utveckla Djursholms Ridklubb genom att sitta med i styrelsen.

Styrelsearbetet är ett roligt och mycket viktigt uppdrag i en klubb som är i en spännande utvecklingsfas.

Välkommen att kontakta valberedningen för mer information och intresseanmälan.

Mia Thelander, sammankallande
mia.thelander@organza.se
0708-550863

Ledamöter:

Louise Andrae, ledamot
Johanna Ström, ledamot
Hanna Pripp, ledamot