Tävlingsledare & funktionär

Tack för att du ställer upp som tävlingsledare!

Våra tävlingar är helt beroende av att det finns tävlingsledare. För att vi ska kunna fortsätta ha klubbtävlingar förväntas du  som är 14 år eller äldre och som tävlar, eller som har barn som gör det, att vara tävlingsledare och/eller funktionär på en av klubbens interntävlingar minst en gång per år.

Som tävlingsledare arbetar man två och två vid varje tävlingstillfälle och som ersättning får du, eller ditt barn, en gratis start.

Har ingen anmält sig som tävlingsledare tre veckor innan tävlingsdagen ställs tävlingen tyvärr in.

På den här sidan har vi samlat  värdefull information som vi gärna vill att du läser igenom och tar hjälp av;  instruktioner, kontaktuppgifter, blanketter, tävlingsprogram och olika protokoll.

Viktigt när du har skrivit upp dig som tävlingsledare!
Mejla Camilla Geijer i ITK på anniecamilla.geijer@gmail.com när du har skrivit upp dig som tävlingsledare, så publiceras det här på hemsidan.
Meddela vilka kontaktuppgifter du vill ha med, mobilnummer och/eller e-postadress.

Camilla Geijer publicerar även startlistor och resultatlistor.

Interntävling dressyr

Tack för att du ställer upp som tävlingsledare för en av våra dressyrtävlingar!
Här nedan finns information och tips som hjälper dig på traven.

Om du vill skriva ut texten finns ett dokument här (GoogleDocs):
Instruktioner för tävlingsledare

Kontaktpersoner
Camilla Geijer, anniecamilla.geijer@gmail.com
Lena Lindberg, lenalin68@gmail.com
Johanna Heselius, drk.j.heselius@gmail.com
Vilde Aanesen, vilde.aanesen@hotmail.com

LYCKA TILL!

Steg 1 - ca 3 veckor innan tävlingen

Information

Cirka tre veckor innan tävlingen ska en lapp sättas upp på anslagstavlan snett mitt emot kontoret i stallet.

På lappen ska det stå:

 • Tävling
 • Klasser
 • Max antal starter
 • Datum
 • Tid
 • Domare
 • Bedömning
 • Info att man hittar digital anmälningslänk på Djursholms Ridklubbs tävlingskalender
 • Information om att man måste anmäla via länken OCH i TDB.
 • Påminnelse att om man inte anmält och betalt i TDB samt anmält i de digitala anmälningslistorna så får man inte starta.
 • Kontaktuppgifter till tävlingsledare

Det ska även sättas upp en anmälningslista för funktionärer, se mall längre ner.

Anmälningslänkar och TDB
Mejla Johanna Heselius och Camilla Geijer och be dem lägga upp anmälningslänkar på hemsidan och i TDB.

Tävlingsledare, eller tävlingsledares barn, anmäler en start i klassen ”tävlingsledare” i TDB som ersättning.

Domare ska döma minst 10 ekipage för att få en start och även de anmäler i klassen ”tävlingsledare” om de tävlar själva samma dag.

Kontrollera att texten i rutan ”Meddelande från arrangör” stämmer vad gäller datum, domare och tävlingsledare.

Cafeterian
Prata med serveringsansvarig i caféet i god tid och dubbelkolla att cafeterian är öppen på tävlingsdagen. Kan det av någon anledning inte vara öppet måste detta kommuniceras så alla vet.

Steg 2 - ca 1-2 veckor innan tävlingen

Lappar om upptagna ridhus
Lappar om att ridhusen är upptagna på tävlingsdagen ska sättas upp cirka 1-2  veckor i förväg. Lapparna ska sitta på ridhusdörrarna och på anslagstavlorna i stallen och glöm inte i privat-sadelkammaren. Var noga med att alla lappar tas ner efter tävlingen.

Kontakta domare
Kontakta domarna minst en vecka innan tävlingen för att komma överens om vilken tid de ska vara på plats. Kontaktuppgifter finns i TDB.

Framridningshjälp
Vid Blåbärstävling – kontrollera med Eva vilken ridlärare som kommer vara med på framridningen så denna kan få information om tider.

Steg 3 - onsdagen innan tävlingen

Lämna anmälningslistor till Eva och kontrollera betalningar i TDB
Onsdagen före tävlingsdagen klockan 18.00 stängs anmälningslänkarna och TDB ned och anmälningslistorna mailas till tävlingsledarna.

Tävlingsledarna får två dokument mailade till sig, ett för att ge till Eva och med kontaktuppgifter och höjder.

Kontrollera att alla som anmält sig digitalt även är anmälda i TDB och vice versa, om inte stryk dessa i listorna.

Printa ut dokumentet till Eva (se till så att all information får plats på EN sida liggande) och ge till henne på kontoret senast torsdag förmiddag.

För din information – om betalning av start i TDB sker med Swish genomförs betalningen på en gång. Om betalning görs med kort dras pengarna onsdagen klockan 23.00. I dessa fall står anmälan som registrerad och inte som betald fram till onsdagen kl 23.00.

Alla frågor om TDB (problem med anmälan, pengar m.m.) ställs till Lena Lindberg eller Johanna Heselius.

Ingen kan anmäla sig till tävlingen i TDB eller i de digitala anmälningsformulären efter att anmälningstiden gått ut. Inga undantag kan göras.

Steg 4 - torsdagen innan tävlingen

Startlistor och funktionärsschema
Så snart ni fått listorna tillbaka från Eva ska tävlingsledarna göra startlistor och ett funktionärsschema i Google Drive så att listan är uppdaterad. Kom ihåg att ingen av de tävlande får påverka sin startordning.

Om någon privatryttare startar flera gånger under dagen, försök att se till att den personen har tillräckligt många starter mellan så att man hinner göra i ordning hästen ordentligt. Samma gäller om en häst ska gå fler gånger under en dag.

Ridlärare på ridskolehäst rider i privatklassen.

Tänk på att i den mån det går ska alla som tävlar ha en funktionärsuppgift, undantag är privatryttare som kommer med häst från annan anläggning.

Startlistorna skrivs ut och sätts upp på anslagstavlan senast på fredag kväll.

Länken till startlistan och funktionärsschemat mailas till Camilla Geijer som publicerar den på hemsidan.
Gör även ett inlägg på klubbens Facebook där ni lägger ut länken.

Kvittera ut nyckel
Kvittera i god tid ut nyckel till TK och domartornet (samma nyckel) hos Helena på kansliet. På TK finns dator, skrivare, scanner och kopieringsmaskin som ni kan använda. Dock får absolut inga egna program laddas ner på denna dator.

Dialog med stallpersonalen
Ha en dialog med stallpersonalen kring vilka hästar/ponnyer som ska starta under dagen och planera hagtider och starttider med dem.

Steg 5 - när startlistorna är klara

Skriv ut protokoll
Protokoll behövs för alla dressyrklasser. PDF:er av alla protokoll finns på hemsidan som ni själva skriver ut. Skrivaren på TK skriver ut dubbelsidigt.

Fyll i namn, häst och startnummer på protokollen och lägg dem i rätt startordning.

Skriv även ut tomma resultatlistor som noga fylls i av funktionärer i domartornet under tävlingsdagen.

Steg 6 - under tävlingsdagen

Tänk på att du som tävlingsledare tar extra mycket ansvar att stötta och hjälpa dina kompisar, inte minst i stressade situationer!

Samling
På hemsidan finns ett dokument med checklista för information som ska tas upp på samlingen.

Parkering
Privatryttare som kommer till anläggningen för att tävla kan antingen parkera längst med lilla ridhuset, på stallplanen mellan ridhusen, se karta på hemsidan.

Framridning
Vid Blåbär, Lingon och LC:1 steg 1 får ryttarna hjälp på framridningen av personal från ridskolan eller erfarna från klubben. Vid dessa tävlingar krävs att det finns funktionärer med hästvana i stallet som kan hjälpa till med att sadla och att få ut ryttarna i rätt tid till framridningen.

Framridningen i Blåbär, Lingon och LC:1 steg 1 sker i stora ridhuset på en begränsad yta. Det ska hela tiden vara fem ekipage på framridningen.

Samtliga dressyrprogram rids i stora ridhuset innanför staket.

När framridning sker i stora ridhuset (blåbär, lingon och LC:1 steg 1) går ekipagen in till ridhuset genom innerdörrarna mellan starter. Det är viktigt att det finns erfarna funktionärer som kan hjälpa till här.

Checklista för tävlingsdagen

 1. Var i stallet i god tid och sätt upp alla lappar och startlistor.
 2. Se till att banan byggs av alla som ska starta.
 3. Ha en eller flera samlingar, beroende på hur dagen är uppdelad. Under samlingen går man igenom dagens schema, har ett upprop för att se att alla är på plats samt beskriver hur det går till under tävlingen.
  Det är ofta någon som tävlar för första gången så det är bra att förklara kort hur klassen ser ut och går till. Om en domare är på plats får denne gärna gå igenom programmet innan klassen börjar. Efter samlingen går alla ryttare och gör ordning sina hästar.
 4. Öppna domartornet och lägg dit startlista, funktionärsschema och protokoll. Se även till att det finns miniräknare och tillräckligt med pennor. Kolla att det finns musik att spela i domartornet. Information om hur musiken startas finns i domartornet.
 5. Fäll upp domarbordet i stora ridhuset, ställ fram två stolar, sätt på elementet och lägg dit filtar om det är kallt, lägg fram startlista, protokoll och pennor.
  Om det är en extern domare så lägg även underlaget för domarersättning i domartornet så det inte glöms av, den hittar du under Blanketter.
 6. Protokollen tas löpande under tävlingens gång till TK där de räknas och kopieras. Ryttaren får kopian vid prisutdelningen originalet läggs i lådor i bokhyllan till vänster om kopiatorn.

Steg 7 - när tävlingen är slut

Prisutdelning
Se separat dokument för information kring uppdelning av klasser inför prisutdelning.

Rosetter finns på kansliet i de röda bokhyllorna till vänster. Där finns även information om färger på rosetter.

Se till att du tar rosetter från de svarta lådorna och skriv upp hur många du tar.

Blåbär, Lingon och LC:1 har separata vita rosetter som är lite mindre.

Alla protokoll ska innan prisutdelning kopieras på TK och originalet läggs i lådan i bokhyllan till vänster om kopieringsmaskinen, ryttaren får kopian.

Prisutdelning sker i lådrummet. Läs upp de som blivit godkända eller placerade och dela ut rosetter. Dela sedan ut resterande protokoll.

Städa och lås alla dörrar
Vid tävlingens slut är tävlingsledarna ansvariga för att;

 • domartornet är städat
 • element avstängt
 • domarbordet är nedfällt
 • alla lappar som satts upp tas ner
 • lådrummet sopas
 • WC ska vara fräscha

Domartornet ska vara låst och även alla dörrar till och från lilla ridhuset.

Mocka lilla ridhuset
Lilla ridhuset måste mockas under och efter tävlingen.

Steg 8 - efter tävlingen

Resultatlistor ska upprättas snarast
En ska sitta på anslagstavlan i stallet.

En mailas, i form av en google länk, till Camilla som publicerar länken på hemsidan.

Eva Ulf ska ha en med poäng, där de som blivit godkända skrivs i fet stil. Hålas och sätts in i pärmen som står i bokhyllan i buren.

En redovisning för antalet starter ska även upprättas som mejlas tillsammans med en resultatlista med poäng till Lena/Johanna. Se separat blankett på hemsidan.

Resultatlistor ska endast publiceras på hemsidan och inte facebook.

Publicerade resultatlistor för Blåbär, Lingon och LC:1 ska endast innehålla namn på ryttare, häst samt om ekipaget är godkänd eller icke godkänd.

I övriga klasser publiceras poängen.

Mall till funktionärsschema – dressyr

Förklaringar funktionärsuppgifter – dressyr

Vår tävlingsverksamhet är helt beroende av funktionärer, tack för att du ställer upp!

Här nedan beskrivs kort vad de olika  funktionärsuppgifterna i samband med extern tävling innebär. Förbered dig genom att läsa detta dokument. Om du har några frågor så hör av dig till tävlingsledaren eller någon i tävlingskommittén.

 • Kom i god tid till din funktionärsuppgift.
 • Stå kvar på ditt pass tills du blir avbytt.
 • Tänk på att ha kläder efter väder.

Tävlingsledare

 • Tävlingsledarna planerar tävlingen.
 • Tävlingsledaren är ansvarig för tävlingen före, ser till att allt flyter på under tävlingsdagen och även efter.
 • Tävlingsledaren är den som har
 • kontakt med domare och är kontaktperson vid eventuella frågor.
 • Tävlingsledaren ser till att det finns funktionärer till alla poster.
 • Tävlingsledaren säkerställer att cafeterian vet att det är tävling.

Mer information kring uppgiften tävlingsledare vid interna tävlingar finns under denna flik på hemsidan.

Banansvarig

 • Ansvarar för att banan byggs på ett korrekt sätt med rätt mått och dimensioner.
 • Ansvarar även vid eventuella ombyggnationer mellan kort och lång bana.

Insläpp

 • Står vid ingången till lilla ridhuset och ser till att max fem ekipage är inne på framridningen i rätt turordning.
 • Ser till att det finns en startlista uppsatt vid ingången för att ha koll på vilka ekipage som ska vara inne på framridningen. Stryk gärna de som har gått in.
 • Ropa upp nästa ekipage som får gå in.
 • Släpp in och ut ekipage på banan.
 • Funktionären ska vara försedd med startlistor och hjälm.
 • Alla medföljare hänvisas till läktaren
 • och får inte stå i ingången till lilla
 • ridhuset.

Domartornet och domare

Speaker

 • Sitter uppe i domartornet, pratar i mikrofonen och lotsar tävlingen genom dagens schema.
 • Uppger vilket startnummer som är på banan, vem som ska hålla sig beredd och resultatet för de tävlande.

Domarsekreterare

 • Domarsekreteraren sitter bredvid domaren och antecknar de poäng och kommentarer som ekipaget
  på banan får.
 • Detta ska vara en person med erfarenhet och som är insatt i dressyrens grunder för att kunna hänga med i protokollet.

Här finns texten ovan i ett dokument som kan skrivas ut: Öppna dokument (PDF)

Hälsningar från ridskolan vid tävlingar

Angående hagutsläpp vill vi uppmana alla tävlingsryttare att ta alla frågor med tävlingsledarna som sedan kan föra vidare en diskussion med Emelie.

Hagtider
Vid Blåbär och Debutantdag behöver ponnysarna gå ut i hagen först på dagen, kl. 7-9.

Vi vill att ponnysarna ska vara rastade före de mindre barnen ska rida. Det betyder att tävlingsdagen kan börja först när de har kommit in, med undantag för banbygge.

Om det är många deltagare så dagen blir lång, kan man alltid börja med en högre klass med hästarna.
Personalen jobbar 7-12, 14-17 och vi vill undvika onödiga eftersläpp och enstaka intag från hagen då det är ungdomar som arbetar. Om det har råkat bli fel i planeringen går det bra att två kompetenta personer med hjälm hämtar hästen i hagen.

OBS! Vi behöver samarbeta med att göra startlistorna så ponnysarna och hästarna får gå i hagen minst 1,5-2 timmar, helst längre.
Vid tävlingar där det nästan enbart startar hästar ser vi gärna att alla valackarna får gå ut först på dagen då de är flest, kl. 7-9/9.30.

Hästarnas välfärd går före vår bekvämlighet. Hagtid går före badning och knoppning av ponny och häst.

Hoppas på trevliga tävlingar!
Hälsningar Djursholms Ridskola

Anmälan till funktionärslista

Öppna dokument (Google Docs)

Interntävling hoppning

Tack för att du ställer upp som tävlingsledare för en av våra hopptävlingar!
Här nedan finns information och tips som hjälper dig på traven.

Om du vill skriva ut texten finns ett dokument här (GoogleDocs):
Instruktioner för tävlingsledare 

Kontaktpersoner:
Camilla Geijer, anniecamilla.geijer@gmail.com
Lena Lindberg, lenalin68@gmail.com
Johanna Heselius, drk.j.heselius@gmail.com
Isabell Erwald Gröndal, erwaldisabell@gmail.com

LYCKA TILL!

Steg 1 - ca 3 veckor innan tävlingen

Information
Cirka tre veckor innan tävlingen ska en lapp sättas upp på anslagstavlan snett mitt emot kontoret i stallet.

På lappen ska det stå:

 • Tävling
 • Klasser
 • Max antal starter
 • Datum
 • Tid
 • Domare
 • Bedömning
 • Info att man hittar digital anmälningslänk på Djursholms Ridklubbs tävlingskalender
 • Information om att man måste anmäla via länken OCH i TDB.
 • Påminnelse att om man inte anmält och betalt i TDB samt anmält i de digitala anmälningslistorna så får man inte starta.
 • Kontaktuppgifter till tävlingsledare

Sätt också upp en anmälningslista för funktionärer, finns en mall på hemsidan.

Anmälningslänkar och TDB
Mejla Johanna Heselius och Camilla Geijer och be dem lägga upp anmälningslänkar på hemsidan och i TDB.

Tävlingsledare, eller tävlingsledares barn, anmäler en start i klassen ”tävlingsledare” i TDB som ersättning.

Domare ska döma minst 30 ekipage för att få en start och även de anmäler i klassen ”tävlingsledare” om de tävlar själva samma dag.

Kontrollera att texten i rutan ”Meddelande från arrangör” stämmer vad gäller datum, domare och tävlingsledare.

Cafeterian
Prata med ansvarig i caféet i god tid och dubbelkolla att cafeterian är öppen på tävlingsdagen. Om den av någon anledning inte kan vara öppen måste det kommuniceras så alla vet.

Incidentsansvarig
Ordna en incidentsansvarig för tävlingen. Tävlingsledaren kan själv vara incidentsansvarig om hen inte startar i tävlingen.

Den ansvariga måste vara ansvarstagande, ha ett säkerhetstänk, och självklart vara tillgänglig under hela tävlingsdagen om något skulle inträffa. Personen måste inte ha en formell sjukvårdsutbildning.

Steg 2 - ca 1-2 veckor innan tävlingen

Lappar om upptagna ridhus
Lappar om att ridhusen är upptagna på tävlingsdagen ska sättas upp cirka en till två veckor innan.

De ska sitta på ridhusdörrarna, på anslagstavlorna i stallen och glöm inte privat-sadelkammaren. Var noga med att alla lappar tas ner efter tävlingen!

Kontakta domare
Kontakta domarna minst en vecka innan tävlingen för att komma överens om vilken tid de ska vara på plats. Kontaktuppgifter finns i TDB.

Fråga Micke om han kan rita en bana.

Framridningshjälp
Vid Debutant och Mini-LD – kontrollera med Eva vilken ridlärare som kommer vara med på framridningen så denna kan få information om tider.

Steg 3 - onsdagen innan tävlingen

Lämna anmälningslistor till Eva och kontrollera anmälningar i TDB
Onsdagen före tävlingsdagen klockan 18.00 stängs anmälningslänkarna och TDB ned och anmälningslistorna mailas till tävlingsledarna.

Tävlingsledarna får två dokument mailade till sig, ett för att ge till Eva och med kontaktuppgifter och höjder.

Kontrollera att alla som anmält sig digitalt även är anmälda i TDB och vice versa, om inte stryk dessa i listorna.

Printa ut dokumentet till Eva (se till så att all information får plats på EN sida liggande) och ge till henne på kontoret senast torsdag förmiddag.

För din information – om betalning av start i TDB sker med Swish genomförs betalningen på en gång. Om betalning görs med kort dras pengarna onsdagen klockan 23.00. I dessa fall står anmälan som registrerad och inte som betald fram till onsdagen kl 23.00.

Alla frågor om TDB (problem med anmälan, pengar m.m.) ställs till Lena Lindberg eller Johanna Heselius.

Ingen kan anmäla sig till tävlingen i TDB eller i de digitala anmälningsformulären efter att anmälningstiden gått ut. Inga undantag kan göras.

Steg 4 - torsdagen innan tävlingen

Startlistor och funktionärsschema
Så snart ni fått listorna tillbaka från Eva ska tävlingsledarna göra startlistor och ett funktionärsschema i Google Drive så att listan är uppdaterad.

Kom ihåg att ingen av de tävlande får påverka sin startordning.

Dela upp Debutantklassen och Mini-LD klassen i grupper med ekipage om ca 8-10 ryttare.

Sätt upp hästarna i gruppen i följande ordning: B-ponny, C-ponny, D-ponny, häst.

I nästa grupp sätter du ordningen tvärtom: häst, D-ponny, C-ponny, B-ponny.

På så sätt slipper man höja och sänka så mycket.

Om någon privatryttare startar flera gånger under dagen, försök att se till att den personen har tillräckligt många starter mellan så att man hinner göra i ordning hästen ordentligt. Samma gäller om en häst ska gå fler gånger under en dag.

Ridlärare på ridskolehäst rider i privatklassen.

Tänk på att i den mån det går ska alla som tävlar ha en funktionärsuppgift, undantag är privatryttare som kommer med häst från annan anläggning.

Startlistorna skrivs ut och sätts upp på anslagstavlan senast på fredag kväll.

Länken till startlistan och funktionärsschemat mailas till Camilla Geijer som publicerar den på hemsidan.

Gör även ett inlägg på klubbens Facebook där ni lägger ut länken.

Kvittera ut nyckel
Kvittera i god tid ut nyckel till TK och domartornet (samma nyckel) hos Helena på kansliet. På TK finns dator, skrivare, scanner och kopieringsmaskin som ni kan använda. Dock får absolut inga egna program laddas ner på denna dator.

Dialog med stallpersonalen
Ha en dialog med stallpersonalen kring vilka hästar/ponnyer som ska starta under dagen och planera hagtider och starttider med dem.

Steg 5 - när startlistorna är klara

Skriv ut protokoll
Protokoll behövs för Mini-LD och LD. PDF:er av alla protokoll finns på hemsidan som ni själva skriver ut. Fyll i namn, häst och startnummer på protokollen och lägg dem i rätt startordning. Skriv även ut tomma resultatlistor som noga fylls i av funktionärer i domartornet under tävlingsdagen.

 

Steg 6 - under tävlingsdagen

Tänk på att du som tävlingsledare tar extra mycket ansvar att stötta och hjälpa dina kompisar, inte minst i stressade situationer.

Samling
På hemsidan finns ett dokument med checklista för information för samlingen.

Tänk på att vara noga med att förklara bedömning i klasserna. Exempelvis i Mini-LD, man kan bli godkänd även om man har fått ett nedslag, men då måste man vara godkänd på alla punkter i protokollet.

Om vi har en klass som inte tillhör de vanliga (omhoppning i LD eller liknande) är det extra viktigt att förklara hur det går till och regler. Kolla med Isabell i TK om det är oklart.

Parkering
Privatryttare som kommer till anläggningen för att tävla kan antingen parkera längst med lilla ridhuset, på stallplanen mellan ridhusen, se karta på hemsidan.

Debutant
Debutanthoppningen rids i lilla ridhuset med instruktör från ridskolan.

Se till att det finns en funktionär i ridhuset som kan notera vilka som blivit godkända/icke godkända.

Godkända ryttare får vita rosett direkt i ridhuset.

Det måste finnas funktionärer med hästvana i stallet som kan hjälpa till med att sadla och att få ut ryttarna till ridhuset.

Mini-LD, LD och LC
Mini-LD får hjälp på framhoppningen av personal från ridskolan. Be den som är ansvarig att gå banan med de som ska starta Mini-LD.

Checklista för tävlingsdagen

 • Var på plats i god tid.
 • Öppna domartornet och lägg dit startlista, funktionärsschema, protokoll och tidtagarur.
 • Se även till att det finns miniräknare och tillräckligt med pennor.
 • Om det är kallt – sätt även på elementet.
 • Om det är en extern domare så lägg även underlaget för domarersättning i domartornet så det inte glöms av, den hittar du på hemsidan under fliken Blanketter.
 • Se till att banan byggs av alla ridskoleryttare som ska starta.
 • Börja dagen med debutanthoppningen, under tiden den rids så kan övriga bygga in banan i stora ridhuset.
 • Ha en eller flera samlingar, beroende på hur dagen är uppdelad. Efter samlingen går alla ryttare och gör ordning sina hästar.

Steg 7 - när tävlingen är slut

Prisutdelning
Se separat dokument på hemsidan för information kring uppdelning av klasser inför prisutdelning.

Rosetter finns på kansliet i de röda bokhyllorna till vänster. Där finns även information om färger på rosetter. Se till att du tar rosetter från de svarta lådorna och skriv upp hur många du tar. Debutant och Mini-LD har separata vita rosetter som är lite mindre.

Alla protokoll ska innan prisutdelning kopieras på TK och originalet läggs i lådan i bokhyllan till vänster om kopieringsmaskinen, ryttaren får kopian.

Prisutdelning för Mini-LD, LD och LC sker i lådrummet. Läs upp de som blivit godkända eller placerade och dela ut rosetter. Dela sedan ut resterande protokoll.

Städa och lås alla dörrar
Vid tävlingens slut är tävlingsledarna ansvariga för att;

 • domartornet är städat
 • element avstängt
 • domarbordet nedfällt
 • domartornet låst och även alla dörrar till och från lilla ridhuset
 • alla lappar tas ner
 • lådrummet sopas
 • WC ska vara fräscha

Mocka lilla ridhuset
Lilla ridhuset måste mockas under och efter tävlingen.

Steg 8 - efter tävlingen

Resultatlistor ska upprättas snarast

 • En ska sitta på anslagstavlan i stallet
 • En mejlas till Camilla som lägger upp på hemsidan
 • Eva Ulf ska ha en med poäng, där de som blivit godkända skrivs i fet stil. Hålas och sätts in i pärmen som står i bokhyllan i buren.
 • En redovisning för antalet starter ska även upprättas som mejlas tillsammans med en resultatlista med poäng till Lena/Johanna. Se separat blankett på hemsidan.

Resultatlistorna ska endast publiceras på hemsidan och inte facebook.

Publicerade resultatlistor för Debutant och Mini-LD ska endast innehålla namn på ryttare, häst samt om ekipaget är godkänd eller icke godkänd.

I övriga klasser publiceras poängen.

Mall till funktionärsschema – hoppning

Förklaringar funktionärsuppgifter – hoppning

Vår tävlingsverksamhet är helt beroende av funktionärer, tack för att du ställer upp!

Här nedan beskrivs kort vad funktionärsuppgifterna i samband med extern tävling innebär. Förbered
dig genom att läsa detta dokument. Om du har några frågor så hör av dig till tävlingsledaren eller någon
i tävlingskommittén.

 • Kom i god tid till din funktionärsuppgift.
 • Stå kvar på ditt pass tills du blir avbytt
 • Tänk på att ha kläder efter väder

Tävlingsledare

 • Tävlingsledarna planerar tävlingen.
 • Tävlingsledaren är ansvarig för tävlingen före, under och efter och ska se till att allt flyter på under själva tävlingsdagen.
 • Tävlingsledaren är den som har kontakt med domare och är även kontaktperson vid eventuella frågor.
 • Tävlingsledaren ser till att det finns
  funktionärer till alla poster.
 • Tävlingsledaren säkerställer att cafeterian vet att det är tävling.

Mer information kring uppgiften tävlingsledare vid interna tävlingar finns under denna flik på hemsidan.

Banan

Banbygge
Vid intern tävling bygger alla tävlande och funktionärer banan gemensamt efter den gemensamma samlingen.

Att tänka på vid banbygge:

 • Mät höjden på alla hinder så att de har rätt höjd och längd (vid längdhinder) för klassen. Mät på både höger och vänster kant för att se till att hindret blir lika högt på båda sidor.
 • Sätt röda och vita flaggor på alla hinderstöd för att markera åt vilket håll hindren ska hoppas. Röd på höger sida och vit på vänster sida.
 • Placera ut siffrorna i den ordning hindren ska hoppas, siffrorna placeras framför hinderstödet på höger sida.
 • Placera ut mål och startlinje.
 • Se till att det finns start- och målflagg, krattor och mätsticka inne på banan.
 • Om blommor ska användas, se till att de är hela och rena samt att de placeras så att de står stadigt och inte i vägen.

Beskrivning av olika hindertyper:

Rättuppstående (kallas även räcke)
Ett hinder kallas rättuppstående om alla delar är placerade rakt över varandra. Till ett rättuppstående behövs två stöd och två eller flera bommar.

Oxer
En oxer är ett längdhinder med olika längd utifrån svårighetsgrad. En oxer består i praktiken av två räcken efter varandra.
Till en oxer behövs fyra stöd och tre eller fler bommar. På de bakre stöden placeras en bom som ska ligga på samma höjd som den översta främre bommen eller högst fem cm högre än den främre. Den bakre bommen får aldrig vara lägre än den översta främre.

Stigsprång
Ett stigsprång liknar en oxer och är också ett längdhinder. Ett stigsprång är lite lättare att hoppa än en oxer och används därför ofta som första hinder i en bana.
Till ett stigsprång behövs fyra stöd och tre eller fler bommar. Den bakre bommen ska vara högre (cirka 10 cm eller mer) än den översta främre.

 • Banpersonal
  Banpersonalen bygger upp hinder som rivs, höjer/sänker hindren mellan kategorierna (ponnytävlingar), bygger om mellan klasser och krattar där det behövs.
 • Vid en rivning är det viktigt att flytta på bommen så snabbt som möjligt om den har hamnat i vägen för nästkommande hinder.
 • Om en ryttare trillar av ska banpersonal vara behjälplig och se till att hästen leds ut från banan. Ryttaren får alltså inte sitta upp efter en avsittning.
 • Man måste vara uppmärksam när man står på banan så att man aldrig är i vägen, ha hela tiden koll på var ekipaget är. Det är därför viktigt att banpersonalen lär sig banan och hittar en plats där man kan stå utan att vara i vägen.
 • Fördela ansvaret för de olika hindren mellan banpersonalen.
 • Banpersonal ska ha hjälm och mobiltelefoner får inte användas. Det behövs minst fem funktionärer som banpersonal.

Flagg
Antal flaggare beror på hur många start/mållinjer det finns, se banskissen. Du står på ett och samma ställe på banan hela klassen med en röd flagg.

Startflaggaren höjer flaggan när domaren ger startsignal genom att säga ”varsågod och rid”, och sänker den när hästens nos passerar startlinjen.

Målflaggaren höjer flaggan när ekipaget närmar sig sista hindret och sänker den när hästens nos passerar mållinjen.

Det är viktigt att flaggaren syns väl från domartornet. Flaggaren måste kunna banan och ska ha hjälm, mobiltelefoner får inte användas.

Framhoppning

Insläpp till framhoppningen
Står vid ingången till lilla ridhuset och ser till att fem ekipage är inne på framhoppningen i rätt turordning. Ser även till att ekipage näst på tur till stora ridhuset är beredd.

 • Se till att det finns en startlista uppsatt vid ingången till framhoppningen för att ha koll på vilka ekipage som ska vara inne på framhoppningen. Stryk gärna de som har gått in.
 • Alla medföljare hänvisas till läktaren och får inte stå i ingången till lilla ridhuset.
 • Ropa upp nästa ekipage som får gå in på framridningen.
 • Funktionären ska vara vuxen/erfaren ungdom med auktoritet.

Insläpp till collecting ring/banan

 • Se till att rätt ekipage finns inne på banan och att nästa ekipage att gå in är redo.
 • Släpp in och ut ekipaget på banan.
 • Efter avslutad ritt får ekipaget skritta utanför lilla manegen, inte inne på
  framhoppningen.
 • Funktionären ska vara försedd med startlistor.
 • Funktionären ska ha hjälm.

Framhoppning
Inne på framhoppningen behövs en funktionär.

 • Funktionären sertill att reglerna för framhoppning följs och att framhoppning sker i vänster varv.
 • Funktionären ser till att hindren ligger på rätt höjd (maxhöjden är samma som aktuell klass) och sänker eller höjer hinder inom denna gräns vid önskemål från ryttare, samt bygger upp rivna hinder.
 • Vid klubbtävlingar används tre framhoppningshinder, kryss, rättuppstående och oxer. Hindren ska vara inflaggade med röd flagga till höger och vit till vänster.
 • Se till att det finns en mätsticka och en kratta inne på framhoppningen.
 • En ryttare som är på väg att hoppa ett hinder ska högt och tydligt ropa exempelvis ”hoppning räcke”.
  Ryttare som glömmer det kan behöva påminnas av funktionären.
 • Funktionär på framhoppning ska ha hjälm och är med fördel någon vuxen/erfaren ungdom med
  auktoritet.

Domartornet
Speaker
Sitter uppe i domartornet, pratar i mikrofonen och lotsar tävlingen genom dagens schema.
Uppger vilket startnummer som är på banan, vem som ska hålla sig beredd och resultatet för de tävlande.

Domarsekreterare
Sitter bredvid domaren i domartornet och fyller i hopprotokollen.

 • Var på plats i god tid.
 • Vid olydnad (exempelvis vägran) får ryttaren rygga, göra en eller flera volter eller volt tillbaka, utan
  mellanliggande försök till förnyad anridning mot hindret för att försöka övervinna hindret. Dock utan
  att dessa rörelser bestraffas som förnyad olydnad.
 • Flera avsiktliga volter i följd på ungefär samma plats bestraffas som en olydnad.
 • En ryttare som har uteslutits ska lämna banan.

Ryttare som uteslutits på grund av olydnad (exempelvis vägran) eller utgått på egen begäran, har rätt att innan ryttaren lämnar banan försöka hoppa en gång på ett enkelhinder.

Tidtagare
Tidtagare behövs vid klasserna LC och uppåt och inte vid inverkansbedömning.

 • Tidtagaren sitter i domartornet och tar tid på ekipaget på banan med stoppur eller mobiltelefon.
 • Det behövs två tidtagare som båda tar tiden.
 • Tiden startas när startflaggan sänks och stoppas när målflaggan sänks.
 • Tänk på att varje gång mäta tiden från samma flaggläge för att mätningen ska bli så jämn som möjligt.
 • Anteckna tiden på protokollet med två decimaler.

Funktionärer i Debutantklass
I debutantklass behövs endast följande funktionärer:

 • Minst två funktionärer på banan i lilla ridhuset (en som håller koll på hindren och en som antecknar vilka som red felfria rundor och därmed ska ha vit rosett).
  Debutant har separata vita rosetter som är lite mindre. De ligger i en kartong märkt “Clear round”.
  Prisutdelning i debutantklass sker direkt i ridhuset när alla har avslutat sina ritter och ställt upp på medellinjen.
 • En till två funktionärer i stallet. Funktionären i stallet hjälper vid behov till med utrustning och ser till att ryttarna gör iordning sina hästar i tid och hjälper till att säga till när ryttarna ska vara klara.

Om du vill skriva ut texten finns ett pdf-dokument här: Öppna dokument (PDF)

Hälsningar från ridskolan vid tävlingar

Angående hagutsläpp vill vi uppmana alla tävlingsryttare att ta alla frågor med tävlingsledarna som sedan kan föra vidare en diskussion med Emelie.

Hagtider
Vid Blåbär och Debutantdag behöver ponnysarna gå ut i hagen först på dagen, kl. 7-9.

Vi vill att ponnysarna ska vara rastade före de mindre barnen ska rida. Det betyder att tävlingsdagen kan börja först när de har kommit in, med undantag för banbygge.

Om det är många deltagare så dagen blir lång, kan man alltid börja med en högre klass med hästarna.
Personalen jobbar 7-12, 14-17 och vi vill undvika onödiga eftersläpp och enstaka intag från hagen då det är ungdomar som arbetar. Om det har råkat bli fel i planeringen går det bra att två kompetenta personer med hjälm hämtar hästen i hagen.

OBS! Vi behöver samarbeta med att göra startlistorna så ponnysarna och hästarna får gå i hagen minst 1,5-2 timmar, helst längre.
Vid tävlingar där det nästan enbart startar hästar ser vi gärna att alla valackarna får gå ut först på dagen då de är flest, kl. 7-9/9.30.

Hästarnas välfärd går före vår bekvämlighet. Hagtid går före badning och knoppning av ponny och häst.

Hoppas på trevliga tävlingar!
Hälsningar Djursholms Ridskola

Anmälan till funktionärslista

Öppna dokument (Google Docs)

Blanketter

Kostnadsersättning domare

Öppna dokument (Google Docs)

Redovisning starter interntävling

Öppna dokument (Google Docs)

Externa tävlingar

Tack för att du ställer upp som tävlingsledare för en av våra externa tävlingar!
Här nedan finns all information och dessutom många tips som hjälper dig på traven.

Kontaktpersoner i TK som du alltid kan fråga:

Sekretariat
Lena Lindberg, lenalin68@gmail.com
Johanna Heselius, drk.j.heselius@gmail.com

Vilde Aanesen, vilde.aanesen@hotmail.com
Alexandra Magnusson, sasha.magnusson@gmail.com

LYCKA TILL!!

Tävlingsledare dressyr

Öppna dokument (Google Docs)

Tävlingsledare hoppning

Öppna dokument (Google Docs)

Funktionärsuppgifter hoppning

Vår tävlingsverksamhet är helt beroende av funktionärer, tack för att du ställer upp!

Innan tävlingen MÅSTE alla läsa meddelande till ryttare som finns på Equipe Online.

 • Här nedan beskrivs kort vad funktionärsuppgifterna innebär. Förbered dig genom att läsa detta dokument. Om du har några frågor så hör av dig till tävlingsledaren eller någon i tävlingskommittén.
 • Kom i god tid till din funktionärsuppgift. Stå kvar på ditt pass tills du blir avbytt. Tänk på att ha kläder efter väder.

Tävlingsledare
Tävlingsledaren leder tävlingen tillsammans med överdomare, domare och banbyggare. Denne

 • Ansvarar för tävlingen före, under och efter tävlingsdagen och ska se till att allt flyter på under dagen.
 • Har kontakt med domare och är även kontaktperson vid eventuella frågor.
 • Om det inte utsetts någon funktionärsansvarig för tävlingen, ser tävlingsledaren till att det finns funktionärer till alla poster.
 • Säkerställer att cafeterian vet att det är tävling och att funktionärsmat ska finnas.

Mer information kring uppgiften tävlingsledare finnas i separat dokument på hemsidan.

Funktionärsansvarig
Säkerställer, schemalägger och samordnar att det finns funktionärer till alla uppgifter nedan och ser till att alla är på rätt plats och tid på tävlingsdagen.

 • Ansvarar för  att alla får den information de behöver för sin uppgift.
 • Sätter upp en lista i stallet där man kan anmäla sig som funktionär, (mall finns här på hemsidan).
 • Gör funktionärsschema (mall finns här på hemsidan)
 • Ser till att det finns funktionärkläder till alla

Sekretariat
Hanterar alla administrativa frågor såsom startlistor, efteranmälningar, strykningar, uppvisande av vaccinationsintyg osv. Endast vuxna funktionärer.

Säkerhetsansvarig
Har hand om säkerheten på tävlingsområdet.

 • Krävs en vuxen person som känner till anläggningen.
 • Ska finnas på plats under hela tävlingsdagen och ska röra sig runt på tävlingsplatsen för att upptäcka eventuella säkerhetsrisker och åtgärda dessa omgående.
 • Vid osäkerhet ska säkerhetsansvarig rådfråga överdomaren.

Sjukvårdsansvarig
En funktionär med sjukvårdsutbildning eller som kan HLR.

 • Hjälper till vid eventuella olycksfall.
 • Ska finnas på plats under hela tävlingsdagen
 • Ska bära befintlig märkt väst
 • Ska ha koll på var första-hjälpen-kit finns och vilken utrustning som finns tillgänglig vid en eventuell olycka.

Funktionärsmat
Ansvarig för funkismaten ser till att det finns mat och fika till alla funktionärer. Cafeterian hjälper till med mat och kaffe, fika hjälper frivilliga till med.

 • Du håller till i teorisalen.
 • Prata med ansvarig i Cafeterian och meddela antal funktionärer.
 • Se i god tid till att all utrustning så som värmeplatta med mera finns tillgänglig.

Städ och kurir
Städ ska gärna vara tre eller flera funktionärer.

 • Håller anläggningen ren och städad för de tävlande och publiken, dvs gången vid entrén, trappan och toaletterna (ej stallet).
 • Fyller på toalettpapper, tvål och pappershanddukar vid behov och ser till att papperskorgarna inte är överfyllda.

Kurir ska gärna vara två eller flera funktionärer.

 • ser till att de funktionärer som inte kan lämna sina poster får fika osv.
 • kan kortvarigt byta av vissa funktionärsposter.

Bommen
En till två funktionärer. Sitter vid bommen och ser till att ingen kör upp till stallet.

 • visar var personbilar respektive transporter ska parkera.
 • kontrollerar med tävlingsledare vem som har behörighet att åka upp till stallet.

Parkering
Två eller flera vuxna/erfaren ungdomar.

 • Stå nere på parkeringen vid gummiflis
 • Se till att de tävlande/transporter parkerar enligt ritning så att så många som möjligt får plats.
 • Ta reda på var personbilar ska parkera.
 • Säkerställ att lappar finns för kontaktuppgifter till hästägare att lägga i bilrutan ifall hästarna lämnas ensamma på parkeringen.
 • Har ansvar för att skottkärra och grep finns tillgängligt för gästerna, samt ser till att denna töms vid behov.

BANAN

Banbygge
Vid extern tävling byggs banan på eftermiddagen innan tävlingsdagen av de som ska tävla samt några extra funktionärer. Banan byggs under ledning av och enligt instruktioner från tävlingens utsedda banbyggare.

Banchef
Banchefen är banbyggarens högra hand.

 • Hjälper banbyggaren vid banbyggandet.
 • Innan tävlingen ska banchefen säkerställa vem som ansvarar för harvning av ridhuset och vilka tider det ska harvas.
 • Underlätta för den som harva genom att öppna och stänga dörrar, i möjligaste mån röja undan osv.
 • Under tävlingen stöttar banchefen banbyggaren och fördelar arbetet.
 • Hjälper till att fördela hindren mellan banpersonalen och hitta en säker och lämplig plats där de kan stå.
 • Banchef kan de olika hindertyperna och de grundläggande reglerna för hoppning.
 • Banchef ska ha hjälm.

Banpersonal
Minst fem funktionärer. Fördela gärna ansvaret för de olika hindren på banan mellan banpersonalen.

 • Banpersonalen bygger upp hinder som rivs, höjer/sänker hindren mellan kategorierna (ponnytävlingar), bygger om mellan klasser och krattar där det behövs.
 • Flyttar vid rivning på bommen så snabbt som möjligt om den har hamnat i vägen för nästkommande hinder.
 • Är behjälplig om en ryttare trillar av och se till att hästen leds ut från banan.
 • Som banpersonal krävs att man är uppmärksam när när står på banan så att man aldrig är i vägen.
 • Ha hela tiden koll på var ekipaget är.
 • Ska kunna banan och hitta en plats att stå utan att vara i vägen.
 • Banpersonal ska ha hjälm och mobiltelefoner får inte användas.

Flagg
Antal flaggare beror på hur många start/mållinjer det finns, se banskissen.

 • Du står på ett och samma ställe på banan hela klassen med en röd flagg.
 • Startflaggaren höjer flaggan när domaren ger startsignal genom att säga ”varsågod och rid”,  och sänker den när hästens nos passerar startlinjen.
 • Målflaggaren höjer flaggan när ekipaget närmar sig sista hindret och sänker den när hästens nos passerar mållinjen.
 • Det är viktigt att flaggaren syns väl från domartornet.
 • Flaggaren måste kunna banan och ska ha hjälm, mobiltelefoner får inte användas.

FRAMHOPPNING

Insläpp till framhoppningen
Funktionären ska vara vuxen/erfaren ungdom med auktoritet.

 • Står vid ingången till lilla ridhuset och ser till att fem ekipage är inne på framhoppningen i rätt turordning.
 • Ser även till att ekipage näst på tur till collecting ring i stora ridhuset är beredd.
 • Ser till att det finns en startlista uppsatt vid ingången till framhoppningen för att ha koll på vilka ekipage som ska vara inne på framhoppningen. Stryk gärna de som har gått in.
 • Alla medföljare hänvisas till läktaren och får inte stå i ingången till lilla ridhuset.
 • Ropa upp nästa ekipage som får gå in på framridningen.

Insläpp till collecting ring/banan
Ibland finns i övre delen av stora ridhuset ett avgränsat område (Collecting ring) där den som står på tur att tävla väntar på sin tur – se meddelande till ryttare vad som gäller.

 • Se till att rätt ekipage finns inne på banan och att nästa ekipage till collecting ring är redo.
 • Släpp in och ut ekipaget på banan.
 • Efter avslutad ritt får ekipaget skritta utanför lilla ridhuset, inte inne på framhoppningen.
 • Funktionären ska vara försedd med startlistor och hjälm.

Framhoppning
Inne på framhoppningen behövs två funktionärer, med fördel någon vuxen/erfaren ungdom med auktoritet.

 • Funktionären ser till att reglerna för framhoppning följs och att framridning sker i rätt varv (se vilket varv i meddelande till ryttare).
 • Funktionären ska se till att ingen annan än ryttarna och DRKs funktionärer är inne i ridhuset.
 • Medföljande hänvisas till läktaren.
 • Alla hästar ska vara försedda med en nummerlapp.
 • Funktionären ser till att hindren ligger på rätt höjd och sänker hinder vid önskemål från ryttare samt bygger upp rivna hinder. Säkerställ med banbyggaren vilken höjd och längd som hindrena får ha. Hindren på framhoppningen ska vara inflaggade (rött till höger och vitt till vänster), och får endast hoppas åt ett håll.
 • Se till att det finns en mätsticka och en kratta inne på framhoppningen.
 • Funktionär på framhoppning ska ha hjälm.

DOMARTORNET

Domarsekreterare
Sitter bredvid domaren i domartornet och fyller i hopprotokollen. Vid inverkansdömning ska ytterligare en domarsekreterare finnas.

Var på plats i god tid och prata med domaren om hur protokollen ska fyllas i.
För kännedom kan det vara bra att veta följande, beräkning av antal fel:

 • Nedslag på hinder – 4 fel
 • Första olydnaden – 4 fel
 • Andra olydnaden – 8 fel
 • Tredje olydnaden – uteslutning
 • Avtrillning – uteslutning

Tidtagare
Tidtagaren sitter i domartornet och tar tid på ekipaget på banan med stoppur eller mobiltelefon. Det behövs två tidtagare som båda tar tiden.

 • Tiden startas när startflaggan sänks och stoppas när målflaggan sänks.
 • Tänk på att varje gång mäta tiden från samma flaggläge för att mätningen ska bli så jämn som möjligt.
 • Anteckna tiden på protokollet med två decimaler.

Musik
Utse någon som redan är funktionär i domartornet att ha ansvar för musiken vid prisutdelning.

 Prisutdelning
Ansvarig för prisutdelning har hand om priserna och är med vid prisutdelningen.

 • Prata med tävlingsledaren om vilka priser som gäller och var de finns.
 • Rosetter finns i skåpet som står i lilla förrådet utanför stora ridhuset. På insidan av dess dörr finns information om färger på rosetter.
 • Se i meddelande till ryttare hur många som ska komma till prisutdelning till häst.
 • Om någon sponsorrepresentant är närvarande är det trevligt om denne vill vara med på prisutdelningen.
 • Innan ärevarv avslutas ska samtliga till fots inne på banan ställa sig ur vägen.

Länk till dokument som kan skrivas ut: Öppna dokument (Google Docs)

Funktionärsuppgifter dressyr

Öppna dokument (Google Docs)

Mall funkisschema hoppning

Öppna dokument (Google Docs)

Mall funkisschema dressyr

Öppna dokument (Google Docs)

Mall anmälning funktionär

Öppna dokument (Google Docs)