Viktiga dokument

Här kan du läsa DRKs stadgar, verksamhetsberättelser och årsmötesprotokoll.

Du kan också läsa om valberedning och styrelsearbetet samt presentationer av styrelse och anställd personal.

Dessutom har vi ett antal kommittéer och arbetsgrupper och däribland tävlingskommittén och kommunikationsgruppen.

Här nedan samlar vi de dokument för policy/riktlinjer som DRK arbetar med.

Som medlem är du försäkrad genom Svenska Ridsportförbundet och Folksam. De ersätter tillexempel om du har ramlat av och hjälmen gått sönder, men bara om det har genererat läkarvård och behandling. Alltså att du har gjort dig så pass illa att du måste gå till läkaren.