Styrelse och personal

Valberedningen föreslår styrelseledamöter och dessa väljs på klubbens årsmöte. Styrelsen möts cirka en gång per månad och arbetar däremellan med många initiativ och projekt. Styrelsearbetet är ideellt.

Show Filter
Välj: