Avbokning och Uppsägning

Avbokning

Om du inte kan rida måste avbokning ske till ridskolan senast 4 timmar före lektionen.

Avbeställ gärna lektioner även om du inte är berättigad för igenridning för att underlätta planering samt möjliggöra för andra ryttare att rida igen.

Ring för att boka av: 08-755 57 10

Igenridning

Två gånger inom samma betalningsperiod kan du rida igen avbokade lektioner i en likvärdig grupp. Igenridning sker i mån av plats.

Uppsägning

Du måste säga upp din ridtid under löpande betalningsperiod, senast fyra veckor innan periodens slut. Annars är eleven automatiskt anmäld till nästa period. Även från vårtermin till hösttermin.