Tävlingskommittén

Tävlingskommittén (TK) är uppdelad i en intern tävlingskommitté (ITK) och extern tävlingskommitté (ETK). Tillsammans har ITK och ETK ca fyra gemensamma möten per år. Utöver dessa möten har vi också samverkansmöten med styrelsen och ridskolan. Tävlingskommitténs uppdrag

Interna tävlingskommittén (ITK)

ITK ansvarar för alla tävlingar som sker på anläggningen samt utbildningsverksamheten. Vi har möten en gång i månaden. 

Vi ordnar ungefär 20 tävlingar per år, varav cirka fem är externa tävlingar och övriga är interna utbildningstävlingar. Utöver dessa så samarrangerar vi även tävlingar på andra anläggningar. Ambitionen är att DRK ska arrangera lika många dressyrtävlingar som hopptävlingar och att så många som möjligt av våra externa ekipage ska kunna tävla på hemmaplan.Till de externa tävlingarna vi anordnar, väljer vi klasser så att ridskolans elever har möjlighet att vara med. I samverkan med ridskolan är vi även med i Stockholms- samt ponnycupen.

Till våra externa tävlingar ser vi till att det finns rosetter, plaketter och priser.

Externa tävlingskommittén (ETK)

ETK ansvarar för klubbens externa ekipage, licenstagare och lag. Vi är sju eldsjälar som har regelbundna möten.

Runt 120 licensierade ryttare tävlar för DRK, från lättare klasser till elit, i såväl hoppning som dressyr och fälttävlan. Våra tävlingsryttare tävlar både nationellt och internationellt. 

Vi premierar lag och lagdeltagande och har som ambition att vi ska ha med lag i allsvenskans alla divisioner; från div 4 upp till elit och Lag-SM. Vi bidrar med anmälnings- och startavgift för lagen för samt ett lagbidrag. Det är roligt att tävla i lag och vi verkar för en trevlig klubbanda. Klubben subventionerar DRK-schabrak och det är fint att se ekipage i våra klubbkläder. Lär mer om våra tävlingsryttare och lag.

Vi är Tävlingskommittén

Klicka på bilderna för att läsa mer.