Om Djursholms Ridklubb

ridanläggningen vid Gärdestorp i Djursholm har det funnits någon form av ridverksamhet åtmin­stone sedan slutet av 1800-talet, vissa delar av anläggningen är från 1700-talet. Mycket tidigt fanns här en ridskola och Djursholms Ridklubb (DRK) grundades år 1925. DRK bedriver idag huvuddelen av sin verksamhet på anläggningen i hjärtat av Djursholm.

Medlemmarna erbjuds ridskoleverksamhet genom ett samarbetsavtal med Djursholms Ridskola (drivs av Eva Ulf sedan 1990). För att ha en trevlig, säker och socialt trygg miljö i stallet har DRK anställda fritidsledare som finns till hands för barnen och ungdomarna sex dagar i veckan.

Förutom teoriverksamhet i samband med ridundervisningen för nybörjare ordnas kurser, utflykter, pyssel med mera. Fritidsverksamheten och vår fina cafeteria gör att stallet fyller en funktion som en av de största fritidsgårdarna i kommunen.

DRK har en aktiv Ungdomssektion (’USEK’) som ordnar många aktiviteter för barn och ungdomar oavsett ålder och om de rider eller inte, alla kan delta på sina egna villkor. USEK håller eget årsmöte, är representerade i huvudstyrelsen och ansvarar för sin egen ekonomi. Ungdomarna tar stor del i klubbens verksamhet genom att exempelvis vara mentorer åt de yngre, fungera som tävlingsledare, anordna kurser och ett flertal årliga aktiviteter som till exempel julrevyn.

Klubben uppmuntrar till ständig utbildning och utveckling av ungdomarna bland annat genom att delta i distriktsförbundets ledarutbildningar. Tävlingsverksamheten har framgångsrika lag (privatryttare) i både dressyr och hoppning. Vi har medlemmar i alla ålderskategorier som är med och tävlar på elitnivå. Det är vi mycket stolta över! Klubben anses vara en av de främsta tävlingsarrangörerna i Sverige inom ridsporten. Under terminerna anordnar vi tävlingar, allt från klubbtävlingar för ridskoleelever till nationella tävlingar med deltagare från eliten.

Klubbens ekonomi bygger på medlemsavgifter, LOK-stöd för ungdomsaktiviteter, överskott från tävlingsverksamheten och till viss del av sponsorintäkter. DRK följer de policys och riktlinjer för ridsporten som är framtagna av Svenska Ridsportförbundet.