Rapport från årsmötet 18 februari

av | 19 februari, 2024 | Ridklubben

En blygsam höjning av medlemsavgiften, många enastående insatser på tävlingsbanan och en nästan intakt styrelse inför 2024. Så kan årsmötet 2023 sammanfattas.

Söndagen den 18 februari var det årsmöte för Djursholms Ridklubb. Som mötesordförande valdes Hanna Bocander, tillika kommunstyrelsens ordförande i Danderyds kommun, och som sekreterare utsågs Christel Westerberg.

36 medlemmar deltog på årsmötet, varav några var uppkopplade via länk.

Årsmötets sekreterare Christel Westerberg och ordförande Hanna Bocander. Foto: Ann Kjellser

2023 – ett väldigt roligt och normalt verksamhetsår – nu är vi 1054 medlemmar!

Det kunde konstateras att 2023 var helt ”normalt” efter några år av pandemi och smittor och klubben kunde arrangera många och uppskattade aktiviteter för medlemmarna, såväl uppsuttet som avsuttet samt ett flertal tävlingar. Klubben fortsätter också att växa och har nu 1 054 medlemmar.

För nyval in i styrelsen valdes Maria Granath på två år. Louise Nordfors och Caroline Eriksson valdes om för lika lång tid. Omval på ett år blev det för Victoria Nygren Ek, Sofia Quade och Monica Rinse. Ann Kjellser kvarstår som ordförande för Djursholms Ridklubb till 2025. Övriga kvarstående ledamöter till 2025 är: Kajsa Larsson, Lena Lindberg, Ingrid Hammarlund samt Henrik Knobel. Som USEK:s representant i styrelsen har USEK utsett Axeline Hammarskiöld. Filippa Kansbod blir personlig suppleant till Axeline.

Avgående styrelseledamot Anna Segerström avtackades med hyllningar för sina fantastiska insatser för DRK och fick även motta ett förtjänsttecken – en DRK silvernål – för sin berömliga gärning för ridklubben framförallt inom personal/fritidsverksamheten.

Anna Segerström avtackades för fantastiska insatser för klubben. Foto: Ann Kjellser

Sittande valberedning valdes om med sammankallande Mia Thelander och övriga ledamöter Louise Andrae, Johanna Ström och Hanna Pripp.

Med anledning av att Svenska Ridsportförbundet höjer medlemsavgiften med åtta kronor och att kostnaden för medlemsförsäkringen ökar med fyra kronor per medlem föreslog styrelsen en ökning av medlemsavgiften med tolv kronor från 2025. Ett motförslag kom från en medlem, att istället öka avgiften med 25 kronor för att ge utrymme att utveckla verksamheten. Efter röstning och votering beslutade årsmötet att anta styrelsens mer försiktiga förslag om en höjning med tolv kronor. Styrelsen kommer dock att undersöka möjligheten för enskilda medlemmar att ge riktade bidrag till klubben.

Sist på agendan var Tävlingskommitténs uppmärksammande av enastående prestationer på tävlingsbanorna med förtjänsttecken i form av DRK silvernålar. Alla ryttare kunde dessvärre inte delta på årsmötet, så deras förtjänsttecken överlämnas i efterhand.

Lee Mikaelsson för SM-brons Dressyr för ponny Kat C och Lag-NM-silver för Kat II. (Gribsvads Little Hector)

Tinne Vilhelmson Silfvén, för SM-silver Dressyr, senior, Devanto

Ellen Hedbys, för Lag-SM-brons, dressyr (Quentin)

Jessica Svedjerot, för Lag-SM-brons, dressyr (Tooquick)

Lina Jägholm, för Lag-SM-brons, dressyr (Langs Lifestyle)

Mimi Letzen, för Lag SM-brons, dressyr (Zappa)

Tove Slåtteby för Lag-NM-brons för juniorer, dressyr (Bento D)

Ellen Stymne för Lag-NM-brons för juniorer och Junior-SM-brons, dressyr (Crescendo)

Matilda Stymne för Lag-NM-silver för U25, dressyr (Faarbaekgaards Rising Star)

Hedda Thunberg för SM-guld för Young Rider i dressyr (Diva)

Hedda fick även motta en present från ridklubbens trogna och långvariga samarbetspartner Englesson & Company för sin inspirerande ridning och för att vara en god förebild.

Hedda Thunberg och Tove Slåtteby hedrades för sina fantastiska insatser på tävlingsbanan under 2023. Foto Ann Kjellser

Jessica Svedjerot hyllades för bland annat bronsmedaljen i Lag-SM 2023. Foto: Ann Kjellser

Ridklubben tackade också ridskolan för ett mycket bra samarbete och fin samverkan under året. Nina Känsälä, blivande ridskolechef och som just nu går parallellt med Eva Ulf, fick möjlighet att presentera sig närmare för årsmötets deltagare.

Blivande ridskolechef Nina Känsälä höll en inspirerande presentation för årsmötets deltagare. Foto: Ann Kjellser

Ett stort TACK för allt engagemang i styrelsen, tävlingskommittén och alla olika arbetsgrupper och funktionärsroller! Utan alla eldsjälar och ideella resurser skulle inte vår ridklubb fungera.

Årsmötesprotokollet och samlade verksamhetsberättelser finns här

Vill du också vara med och bidra till arbete för DRK och bli en ideell resurs för klubbens verksamhet? Kontakta gärna Valberedningen sammankallande Mia Thelander alternativt ta kontakt med någon i styrelsen.

Nu ser vi fram emot ett lika roligt och givande 2024!

Ann Kjellser, ordförande Djursholms Ridklubb

Fler nyheter

Fler nyheter från Djursholms Ridklubb